Snaps and Carabiner

All our snaps are MADE IN ITALY with the highest technology and best raw material.

Svenska: alla våra karbinhakar är gjorda i Italien med den bästa teknologin och de bästa råmaterialen.

KONG SNAP Tug line (10 pcs pack)

KONG SNAP Neck line (10 pcs pack)

SNAPS PLASTIC (10 pcs pack)

Eskimokrok (Runda) - (10 pcs pack)

Eskimokrok (Runda) L - (10 pcs pack)

Eskimokrok (10 pcs pack)

KONG PANIC SNAP Small

KONG PANIC SNAP Large

KONG CARABINER Plus

KONG CARABINER Ovalone Twist Lock

KONG CARABINER Classic