• Description

Prebiotic and probiotic agent for cats and dogs with microencapsulated Lactobacilli and bovine colostrum

Distributor for Sweden, Norway and Denmark: www.drbaddaky.com

Distributor for Finland: www.faunapharma.fi

Svenska
Prebiotisk och probiotisk för katter och hundar med mikroinkapslade laktobaciller och råmjölk.
Distributör för Sverige, Norge och Danmark: 
www.drbaddaky.com
Distributör för Finland: www.faunapharma.fi