• Description

Dietetic food for dogs and cats, for the reduction of food intolerance
Distributor for Sweden, Norway and Denmark: 
www.drbaddaky.com
Distributor
 for Finland www.faunapharma.fi

Svenska 
Dietlivsmedel för hundar och katter, för att minska livsmedelsintolerans.
Distributör för Sverige, Norge och Danmark: 
www.drbaddaky.com