• Description

Prebiotic and Probiotic agent for cats and dogs with microencapsulated Lactobacilli and bovine colostrum

Distributor for Sweden, Norway and Denmark: www.drbaddaky.com

Distributor for Finland www.faunapharma.fi

 

Svenska
Prebiotisk och Probiotisk för katter och hundar med mikroinkapslade laktobaciller och råmjölk.

Distributör för Sverige, Norge och Danmark: www.drbaddaky.com

Distributör för Finland: www.faunapharma.fi