• Description

Vill ni bli medlem i Kiruna Slädhundklubb?

- 300:- för Fullbetalande medlem, detta inkluderar även tävlingslicens. (För att få tävla i tävlingsklasser måste man ha denna samt grönt kort, i Motionsklass behövs ej detta)
- 100:- för Familjemedlem, stödmedlem. (Då ingår ej. Tävlingslicensen)
- 100:- För Juniorer.
 
Avgiften betalas in på Klubbens Plusgiro: 43 06 48-6
Vänligen skriv namn, personnr, adress, tfn o mailadress och att det är medlemsavg.
Räcker inte bokstäverna till skicka gärna ett mail med denna information till
info@kshk.se

SDSF har ändrat från verksamhetsår till kalenderår

sedan årsskiftet 2014/2015vilket också gäller för

tävlingslicenserna.

Tävlingslicensen är inte bara ett måste för att få tävla

på officiella tävlingar idraghund, undantagna

SBK-förare på SBK-arrangemang, utan gäller ävensom

försäkring vid träning m.m. Det inträffar några fall varje

säsong, i regelunder träning, att förare skadar sig på något

sätt.

Därför behöver man inte vänta till dagen före man ska köra

sin första tävling med att lösa licens.

Man löser och betalar licens via kassören i sin förening.

Observera att endast medlemmar i föreningar anslutna till

SDSF kan lösa tävlingslicens för draghundsport. Medlemmar

i en brukshundklubb som är arrangör eller medarrangör för

en draghundstävling har en försäkring via brukshundklubben

och behöver inte ha licens via SDSF i den tävlingen.

För närvarande är licensperioden 1:a januari

t.o.m. 31:a december. 

Klubbarna anslutna till förbundet rapporterar in sina

medlemmar som vill ha licens på IdrottOnline klubb.

Betalning av licensen görs också via klubbarna.

Man kan nyttja klubbsidan för att söka fram kontaktperson

för resp klubb/förening.

Klubbarna betalar in licensernavgifterna till SDSF.

 

Ungdomar under 15 år behöver inte lösa licens. 

Ska man tävla utomlands, så tar man kontakt med 

sdsf@draghundsport.se så får man ett bevis hemskickat

på att man har licens i SDSF.