Security policy and privacy

 

We view your customer security as paramount, below is an outline of our security policy but if you have any further queries, please contact our Customer Service team. Any personal information you provide to us and from which you can be identified is stored securely and confidentially and is processed fairly and lawfully in accordance with this privacy policy

We take appropriate technical and organizational measures to protect against unauthorized or unlawful processing of your personal information, including encrypting your information to applicable industry standards.

During your visit to our site we may gather certain personal information that is necessary to set up your account, for the purposes of billing, delivery of your goods and queries. We only keep your information for as long as is necessary to process your order, process any applicable refunds, respond to any complaints/feedback or to provide you with promotional information you have subscribed to.

Ordinarily we do not have access to your financial information which is securely transferred directly to our card processing agents and who process it on our instructions.

We supply your information electronically to our couriers who need your details to deliver your orders

We do not transfer your information outside the European Economic Area (“EEA”) unless you are a user located outside the EEA in which case we may need to transfer your information to deliver your goods, process payment/refunds, or to send you promotional information you have subscribed to.

Our website can recognize past users by using cookies. Cookies personalize your visits to our website to meet your individual preferences. You can disable cookies by adjusting your Internet settings.

This Website contains links to other websites with their own privacy policies, we are not responsible for the privacy policies of these websites.

When you supply your information to us you accept the risks associated with the Internet and will not hold us responsible for any loss of your information unless we have breached our duty of care to you.

If you have any queries regarding our use of your personal information or this privacy policy, you should contact us by e mail: info@henrycoronica.com

 

 

SÄKERHETSPOLICY

Vi ser kundens trygghet som avgörande, nedan är en skiss av vår säkerhetspolitik, men om du har ytterligare frågor, vänligen kontakta vår kundtjänst. All personlig information som du lämnar till oss och från vilken du kan identifieras lagras säkert och konfidentiellt och behandlas korrekt och lagligt i enlighet med denna sekretesspolicy
Vi vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda mot obehörig eller olaglig behandling av dina personuppgifter, inklusive kryptera din information gällande branschstandarder .
Under ditt besök på vår webbplats kan vi samla viss personlig information som är nödvändig för att skapa ett konto, fakturering, leverans av dina varor och frågor. Vi håller bara din information så länge som är nödvändigt för att behandla din beställning, bearbeta eventuella återbetalningar, svara på alla klagomål/feedback eller för att förse dig med kampanjinformation som du prenumererar på.
Vanligtvis har vi inte tillgång till din finansiella information som säkert överförs direkt till våra kortagenter som bearbetar och behandlar den enligt våra instruktioner.
Vi levererar din information elektroniskt till våra kurirer som behöver dina uppgifter för att leverera dina beställningar
Vi överför inte dina uppgifter utanför det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet( "EES") om du inte är en användare som ligger utanför EES, i vilket fall kan vi behöva föra över uppgifterna att leverera dina varor, process betalning/återbetalning, eller att skicka reklam information som du prenumererar på.
Vår webbplats kan känna igen tidigare användare med hjälp av cookies. Cookies anpassa dina besök på vår hemsida för att möta dina individuella önskemål. Du kan stänga av cookies genom att justera dina internetinställningar.
Denna webbplats innehåller länkar till andra webbplatser med sin egen sekretesspolicy, vi är inte ansvariga för sekretesspolicy på dessa webbplatser.
När du lämnar dina uppgifter till oss accepterar du riskerna med Internet och kommer inte att hålla oss ansvariga för förlust av din information om vi inte har brutit mot vår omsorgsplikt till dig.
Om du har några frågor angående vår användning av din personliga information eller denna sekretesspolicy, bör du kontakta oss via e -post:
info@henrycoronica.com