• Description

Gel for gums and teeth hygiene, for dog and cat.

Svenska: gel för tandkött och tandhygien, för hund och katt