• Description

Isotonic solution eye cleaner for dog and cat.

Svenska: isoton lösning för rengöring av ögon för hund och katt