• Description

Sterile solution with high ionic strength for dogs and cats.

Svenska: Steril lösning med hög jonstyrka till hund och katt.