• Description

Soaked wipes for cleaning the periocular region of cats and dogs.

Svenska: fuktiga servetter för rengöring av periokulära regionen av katter och hundar