Kiruna Slädhundklubb

  • Description

Vill ni bli medlem i Kiruna Slädhundklubb?

- 300:- för Fullbetalande medlem, detta inkluderar även tävlingslicens. (För att få tävla i tävlingsklasser måste man ha denna samt grönt kort, i Motionsklass behövs ej detta)
- 100:- för Familjemedlem, stödmedlem. (Då ingår ej. Tävlingslicensen)
- 100:- För Juniorer.
 
Avgiften betalas in på Klubbens Plusgiro: 43 06 48-6
Vänligen skriv namn, personnr, adress, tfn o mailadress och att det är medlemsavg.
Räcker inte bokstäverna till skicka gärna ett mail med denna information till info@kshk.se

 

SDSF har ändrat från verksamhetsår till kalenderår sedan årsskiftet 2014/2015vilket också gäller för tävlingslicenserna.

Tävlingslicensen är inte bara ett måste för att få tävla på officiella tävlingar idraghund, undantagna SBK-förare på SBK-arrangemang, utan gäller ävensom försäkring vid träning m.m.

Det inträffar några fall varje säsong, i regelunder träning, att förare skadar sig på något sätt.

Därför behöver man inte vänta till dagen före man ska köra sin första tävling med att lösa licens.

Man löser och betalar licens via kassören i sin förening.

Observera att endast medlemmar i föreningar anslutna till SDSF kan lösa tävlingslicens för draghundsport. Medlemmar i en brukshundklubb som är arrangör eller medarrangör för en draghundstävling har en försäkring via brukshundklubben och behöver inte ha licens via SDSF i den tävlingen.

För närvarande är licensperioden 1:a januari t.o.m. 31:a december. 

Klubbarna anslutna till förbundet rapporterar in sina medlemmar som vill ha licens på IdrottOnline klubb.

Betalning av licensen görs också via klubbarna.

Man kan nyttja klubbsidan för att söka fram kontaktperson för resp klubb/förening.

Klubbarna betalar in licensernavgifterna till SDSF.

 Ungdomar under 15 år behöver inte lösa licens. 
Ska man tävla utomlands, så tar man kontakt med sdsf@draghundsport.se så får man ett bevis hemskickat på att man har licens i SDSF.